Ακόμα

Ακόμα
και στη ναζιστική
κατοχή
μουτζώσαμε
την εξουσία
διότι
δεν υπηρετούσε
την πατρίδα μας
και τώρα
που έχουμε
αυτήν την κυβέρνηση
μην ξεχάσεις
αυτή
την πράξη
την ώρα
της παρέλασης
γιατί είναι
το μόνο
που καταλαβαίνει
κάποιος
που είναι
βάρβαρος.

Close Menu