Αν οι αστυνομικοί

Αν οι αστυνομικοί
θέλουν
να προστατέψουν
την κυβέρνηση
από τον λαό
θα πρέπει
να επιλέξουν
γιατί ο Ελληνισμός
δεν ξεχνά
καμία πράξη
και καμία
δικαιολογία
δεν θα γίνει
αποδεκτή
διότι
όλοι ξέρουμε
ότι πρόκειται
για την Εθνική
Επανάσταση
και τίποτα
λιγότερο
για την Ιστορία μας.

Close Menu