Η φωνή σου

Η φωνή σου
πρέπει
ν’ ακουστεί
μέσα
στην παρέλαση
για να ξέρει
ο καθένας
ότι υπάρχει
ακόμα
αντίσταση
σε αυτό
το κράτος
όπου κυριαρχεί
η γενοκτονία
της μνήμης
επειδή
η λήθη
έγινε
ξαφνικά
ιδεολογία
για όσους
δεν ξέρουν
την ιστορία.

Close Menu