Η οργή του λαού

Η οργή του λαού
δεν αγγίζει
τα κομματόσκυλα
διότι πιστεύουν
μόνο στο κόμμα
και δεν έχουν
καμία κριτική σκέψη
κατά συνέπεια
μην περιμένεις
τίποτα
διότι οι εξελίξεις
θα γίνουν
ανεξάρτητα
και αυτά
θα επιστρέψουν
εκεί
που ήταν
για να συμφωνούν
μεταξύ τους
για τα προβλήματα
που τα έπληξαν.

Close Menu