Τα γυναικόπαιδα

Τα γυναικόπαιδα
ετοιμάστηκαν
για τη νέα
αποστολή
όπου έπρεπε
με μια αντεπίθεση
να βοηθήσουν
τους αθώους
που περίμεναν
προστασία
από τους Δίκαιους
επειδή άνηκαν
και αυτοί
στην Ανθρωπότητα
και τους πρόσεχε
η Αγάπη της.

Close Menu