Η νοημοσύνη

Η νοημοσύνη
και ειδικά
η ακραία
εκνευρίζει
τα κομματόσκυλα
διότι δεν βρίσκουν
επιχειρήματα
για να προστατέψουν
το κόμμα τους
από τις κριτικές της
έτσι προσπαθούν
μέσα από τον βούρκο τους
να πετάξουν λάσπη
για να ηρεμήσουν
αλλά μετά
από την εκτόνωση τους
αυτή συνεχίζει
το Έργο της.

Close Menu