Μόνο με διεκδικήσεις

Μόνο με διεκδικήσεις
μπορούμε ν’ αλλάξουμε
τα πράγματα
αφού αλλιώς
δεν υπάρχουν
ούτε τα δικαιώματά μας
άρα μην περιμένεις
από πολιτικούς
που δεν έχουν
καμία σχέση
με τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα
να προωθήσουν
τον αγώνα
της Βορείου Ηπείρου
διότι φοβούνται
το μέτωπο.

Close Menu