Το βάθος

Το βάθος
του πνεύματος
είναι το μέγεθος
της ψυχής
γι’ αυτό
σε δυσκολεύει
ο Δάσκαλος
διότι πρέπει
να προστατεύει
πολλές
ταυτόχρονα
για να ζήσουν
πραγματικά
ακόμα
και μετά
από γενοκτονία
λόγω Αγάπης
Ανθρωπότητας.

Close Menu