Οι αναταράξεις

Οι αναταράξεις
δεν μπορούν
ν’ αλλάξουν
απολύτως
τίποτα
όταν
υπάρχει
η δύναμη
της αγάπης
και η αρμονία
του συντονισμού
λόγω
ανάγκης
για την εξέλιξη
και την πορεία
της Ανθρωπότητας
μέσω τελειότητας.

Close Menu