Ενάντια στη βαρβαρότητα

Ενάντια στη βαρβαρότητα
αρχίσαμε την Κυριακή
για να φανεί από πριν
ότι είναι πρέπον
να παλεύουμε
χωρίς να υπολογίζουμε
τις αντιδράσεις της
διότι έχει προτεραιότητα
η ψυχή των αθώων
που δεν ξέρει
από στρατηγήματα
ούτε από συστήματα
άμυνας του λαού
όταν υπάρχει
κάποιος κίνδυνος

Close Menu