Με την πρώτη πτήση

Με την πρώτη πτήση
προετοιμαστήκαμε
για τον αγγλόφωνο
πολιτισμό
αφού μετά
το Ηνωμένο Βασίλειο
και τις ΗΠΑ
θα βλέπαμε
και τον Καναδά
έτσι με αυτές
τις παραλλαγές
της ίδιας
παλέτας
θα ανακαλύπταμε
την ουσία
ενός άλλου
αγώνα
που αφορά
την Ανθρωπότητα.

Close Menu