Ο Μεσόγειος Ωκεανός

Ο Μεσόγειος Ωκεανός
έχει νόημα
για τον οργανισμό
του Νάτο
όσο παράξενη
κι αν είναι αυτή
η σκέψη
αλλά υποστηρίζεται
τοποστρατηγικά
και από το 1949
γίνεται κομμάτι
χρονοστρατηγικό
αφού αυτή
η υπερδομή
στην οποία
δεν πίστευε
κανένας
στην αρχή
ξεπέρασε
σε διάρκεια
τη Σοβιετική Ένωση.

Close Menu