Χαϊκού νίκης. (haïku)

Και με τη νίκη
θα πρέπει ν’ αντέξουμε
την προπαγάνδα.

Close Menu