Χαϊκού ζωής. (haïku)

Αν δεν αγαπάς
τους αυτόχθονες λαούς
άλλαξε ψυχή.

Close Menu