Χαϊκού χαμόγελου. (haïku)

Το χαμόγελο
ξεσχίζει και το πέπλο
της προπαγάνδας.

Close Menu