Χαϊκού Χρόνου. (haïku)

Πάντα ο Χρόνος
είναι μαζί μας όταν
δίνουμε μάχη.

Close Menu