Όταν αρχίσαμε

Όταν αρχίσαμε
τις αποστολές
για τον Νέο
Μακεδονικό
Αγώνα
ποιος πίστευε
ότι θα καταφέραμε
να αλλάξουμε
όλα τα δεδομένα
ενώ όλοι
πίστευαν
ότι έχουν
χαθεί
τα πάντα
κι όμως
το αδιανόητο
έγινε
και συνεχίζουμε
πάντα
όρθιοι
αυτό
που είναι
το πρέπον
για τον Ελληνισμό.

Close Menu