Τίποτα

Τίποτα
δεν θα μας κάνει
να ξεχάσουμε
τη Γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου
όσο ισχυρή
κι αν είναι
η προπαγάνδα
της λήθης
γι’ αυτό
φέτος
που γίνεται
αιωνόβια
θα πούμε
σε κάθε
Έλληνα
να θυμάται
και το μέλλον
εκεί
που θα ζήσει
η απελευθέρωση.

Close Menu