Μέτρα

Μέτρα
καλά
τους βηματισμούς
που πρεπει
να κάνεις
τώρα
αφού
ξέρεις
ότι ο αγώνας
συνεχίζεται
μ΄ένα τρόπο
διαφορετικό
για να βρούμε
λύσεις
σε θέματα
άλυτα
που άλλοι
θεωρούσαν
μη επιλύσιμα
γιατί
ποτέ
δεν προσπάθησαν
να τα λύσουν.

Close Menu