Χίλιοι στίχοι εἰς ἕν Πνεῦμα
 

 

 Ν. Λυγερός
 
 
Εξώφυλλο:

Τα Πάθη - Νίκος Λυγερός

 

Ignitions 2015 
ISBN: 978-2-916808-29-1

 

 

 

 

 


free counters