O 34 XPONO NIKO YEPO EXEI KATAHEI TOY ANTE
NEAPO BOITH O EYYETEPO EHNA TON KOMO
PTH 30/06/2002