Αποκλειστική συνέντευξη του ευφυέστερου Έλληνα στην « Θ » :
Ο ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΓΚΙΟΥΛ ΚΑΤΑΧΑΣΑΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ « ΑΝΑΝ »

ΘΡΑΚΗ 20/05/2006