Κομοτηνή-Στεπανακέρτ!!!
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΛΛΑ (ΠΛΕΟΝ) ΜΑΖΙ...

ANTIΦΩNHTHΣ.

20/08/2007.