«Πνευματική θωράκιση» της περιοχής προσφέρει το μοναδικό

παγκόσμια μουσείο Καραθεοδωρή στην Κομοτηνή

O Χρόνος

12/02/2008.