Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού: "Τετ α τετ με τον ευφυέστερο

Έλληνα στον κόσμο". Ελευθεροτυπία, 16/11/2008.