Κωνσταντίνος Καραθεοδωρη:
Η άγνωστη μεγαλοφυία της Ελλάδας

NEMECIS 62. 02/2006