Ημερίδα στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Θέμα: "Δεδομένα και προοπτικές της Κύπρου ως πλήρους μέλους της Ε.Ε
στο γεωπολιτικό υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου".

Ομιλία Δρ. Ν. Λυγερού.

Θέμα: " Η νέα στρατηγική σπουδαιότητα της Ανατολικής Μεσογείου".
27/05/2007.


Αθηνά, Επιθεώρηση Σχολής Εθνικής Άμυνας,
  Έκδοση 5-2007/ 8-2007.