Νοημοσύνη, Αλγόριθμοι και μεταστρατηγικ

Εθνική φρουρά, Nicosia, Cyprus. 07/10/2002.

 

http://www.army.gov.cy/index.php?id=274
Locations of visitors to this page free counters