Το επίπεδο της παραγγελίας

Ν. Λυγερός
Το επίπεδο της παραγγελίας
σχετίζεται αποκλειστικά
με το επίπεδο των μαθητών
που συνειδητοποιούν
με την πάροδο του χρόνου
ότι κατανοούν περισσότερο
το έργο του Δασκάλου
και αναζητούν να εισέλθουν
σε μια γνώση πιο βαθιά
μέσω της μαιευτικής
για να απελευθερωθούν
από τη ρητορική
που έχει κατασπαράξει
όλη την κοινωνία
αλλά η Ανθρωπότητα
είναι ανθεκτική
και συνεχίζει πάντα
την εξέλιξή της
με τους συνανθρώπους
που κατανοούν
την επινόηση
και προχωρούν
μαζί της στον αγώνα
της ανθρωπιάς
και της αγάπης.free counters


Opus