Χαρακτηριστικά και μεταφορές

Ν. Λυγερός
Τα μεταφορικά μέσα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας επιλέγονται με βάση τοπικούς παράγοντες -βασική υποδομή, εμπορικά εμπόδια, τελωνειακοί έλεγχοι και άδειες, φορολογία και νομοθεσίες, οικονομικές υπηρεσίες και συνθήκες, συστήματα επικοινωνίας, πολιτιστικά δεδομένα, κλίμα- χαρακτηριστικά πελατών -επίπεδο εξυπηρέτησης, θέσεις παράδοσης, περιορισμός σημείων παράδοσης, ανάγκες εξυπηρέτησης μετά την πώληση, προτίμηση συγκεκριμένων όρων συμβάσεων, μέγεθος παραγγελιών- χαρακτηριστικά προϊόντος -λόγος όγκου προς βάρος, λόγος αξίας προς βάρος, ύπαρξη εναλλακτικού προϊόντος, επικινδυνότητα, ευαισθησία, καταστροφή, παλαίωση, περιορισμοί χρόνων, ασφάλεια- εταιρικά χαρακτηριστικά -θέση της εταιρείας, ύπαρξη ή μη εγκαταστάσεων αποθηκών, πολιτική μάρκετιγκ, οικονομική κατάσταση, υπάρχον σύστημα παραδόσεων. Τα μεταφορικά μέσα ανήκουν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: σιδηροδρομικοί μεταφορείς, οδικοί μεταφορείς, θαλάσσιοι μεταφορείς, αεροπορικοί μεταφορείς και αγωγοί μεταφορών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε συνδυασμούς. Από τις πιο αξιοσημείωτες μεθόδους βρίσκουμε το Piqqyback, το Fishyback και το Container. Μάλιστα υπάρχει και η υποδομή των Freight Forwarders που παρέχουν υπηρεσίες ενοποίησης των διαφόρων φορτίων. Η λειτουργία τους είναι συμφέρουσα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τους παρακάτω λόγους:
- Τα μεταφορικά μέσα τούς εξασφαλίζουν ότι δεν θα έχουν αχρησιμοποίητο χώρο
- Εξοικονομείται εργασιακή προσπάθεια και χρόνος, διότι δεν είναι αναγκαστικός ο χειρισμός μικρών φορτίων, αλλά αντίθετα η τάση είναι να λειτουργούν με ενοποιημένα φορτία που είναι ευκολότερα στον χειρισμό τους..
- Λόγω της χονδρικής αγοράς μεταφορικού χώρου οι Freight Forwarders πετυχαίνουν πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα πετύχαινε ο κάθε ένας αποστολέας εάν προσπαθούσε να μεταφέρει ένα μικρό φορτίο.

Συνεπώς οι μεγάλες μεταφορικές επιχειρήσεις προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες: μεταφορές, αποθήκευση, έλεγχο αποθεμάτων, συσκευασία, αποσυσκευασία και ενημέρωση μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Και οι επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας καταρτίζουν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με λίγους μεταφορείς με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η ομαδοποίηση γίνεται σε δύο επίπεδα και στην επιλογή και στο οργανωτικό. Η ολική διαμόρφωση των μεταφορών προέρχεται από την πληροφορική η οποία επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο κάθε σταδίου της μεταφοράς με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Η χρήση της πληροφορίας σε κάθε στάδιο ελαχιστοποιεί τα αρνητικά φαινόμενα που προέρχονται από τις τοπικές και ολικές τριβές του συστήματος. Πιο γενικά, η επικοινωνία μεταξύ αγοραστή, προμηθευτή και μεταφορέα με τη χρήση των δορυφορικών συστημάτων λειτουργεί καταλυτικά όσον αφορά στην ολική απόδοση. Με άλλα λόγια, η πληροφόρηση είναι το τρίτο επίπεδο της ομαδοποίησης μέσω των χαρακτηριστικών των μεταφορών που αποτελούν τον κυριότερο κρίκο της αλυσίδας που συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση.free counters


Opus