Το πρόβλημα της εστίασης

Ν. Λυγερός
Το πρόβλημα της εστίασης αποτελεί ένα από τα θεμέλια κάθε δομής και γίνεται ακόμα σημαντικότερο όταν πρόκειται για επιχείρηση και ειδικά εργοστάσιο παραγωγής. Ο Skinner που θεωρείται ένας από τους πατέρες της έννοιας των εστιασμένων εργοστασίων κατέγραψε μερικά από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πρόβλημα της εστίασης. Οι τεχνολογικές διαδικασίες δείχνουν ότι μη ελεγμένες τεχνολογίες περιορίζονται σε μια για κάθε εργοστάσιο. Ενώ οι σταθερές και εξασφαλισμένες τεχνολογίες εξαρτώνται όσον αφορά στον αριθμό τους μόνο στο θέμα διαχείρισης. Οι ζητήσεις της αγοράς βασίζονται στις έννοιες της ποιότητας, του κόστους, του χρόνου διανομής και ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, συνεπώς ένας σχεδιασμός μπορεί να έχει τη βέλτιστη απόδοση για ένα χρονικό διάστημα μόνο σε μία ή δύο ζητήσεις. Οι όγκοι προϊόντων αν και μπορούν να συντονιστούν έτσι ώστε να υπάρχει μια ενοποίηση, έχουν συχνά προβλήματα με ειδικές παραγγελίες που συμβάλλουν στην κατάρρευση της όλης δομής που δεν αντέχει ακραία στοιχεία. Τα επίπεδα ποιότητας έχουν στην ουσία την ίδια φιλοσοφία και κατά συνέπεια μερικά νοητικά σχήματα μπορούν να καθορίσουν τις προσεγγίσεις του εξοπλισμού, του ελέγχου, της επιθεώρησης και του περιεχομένου εργασίας. Τέλος οι ανάγκες είναι πάντα περιορισμένες για ένα χρονικό διάστημα. Συνοπτικά αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για να επιτευχθεί ένας στόχος με χαμηλό κόστος, δηλαδή ότι το πλαίσιο είναι το ανοιχτό πρόβλημα μόνο που υπάρχουν κοινά στοιχεία ότι ένα εργοστάσιο δεν μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα και ότι η απλότητα και η επανάληψη μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικές λύσεις. Τα πλεονεκτήματα της εστίασης φαίνονται με την ευχαρίστηση και ανταπόκριση του πελάτη, με την ελαχιστοποίηση των κόστων και με τη μείωση των εσωτερικών τριβών της επιχείρησης. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και εστιασμένα εργοστάσια με την πάροδο του χρόνου χάνουν την ιδιότητα της εστίασης διότι οι κανονισμοί τους δεν είναι συντονισμένοι, υπάρχει επαγγελματικός περιθωριασμός, αλλάζει σταδιακά η αποστολή, αποτυγχάνει ο γενικός σχεδιασμός, δεν αναγνωρίζονται οι ελλείψεις συνέπειας, αναπτύσσεται με μη ελεγχόμενο τρόπο η αγορά. Άρα ένα από τα ουσιαστικά προβλήματα που πρέπει να λύσει η δομή, η επιχείρηση, το εργοστάσιο, είναι η επιλογή του έργου-κλειδιού πάνω στο οποίο θα βασίζεται όλο το σύστημα εφόσον μέσω της έρευνας του Skinner και της προέκτασής της από τον Briefing, μια δομή μπορεί να κυριαρχήσει μόνο σε μία ή δύο κεντρικές αποστολές. Μόνο που η θέληση σημαντικών οικονομιών κλίμακας δεν απαντά στο στρατηγικό ερώτημα της διαχείρισης του χώρου, του ανθρώπινου δυναμικού και των εξοπλισμών. Επιπλέον το μέγεθος της αγοράς και ειδικά το μερίδιο της επιχείρησης θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων μέσω της εστίασης. Διότι το πρόβλημα της εστίασης παραμένει πρόβλημα μόνο αν δεν υπάρχει γενική και συντονισμένη στρατηγική αλλιώς η εστίαση γίνεται λύση και μάλιστα αποτελεσματική διότι το σύστημα local-for-local δεν ισχύει σε ανοιχτή αγορά με μεγάλα μεγέθη. Κατά συνέπεια η ολική προσέγγιση είναι απαραίτητη.free counters


Opus