Μετάφραση της επιστολής Kneser προς Carathéodory (Cod. Ms. H. Kneser A12 (1) )

Ν. Λυγερός
Αγαπητέ Κύριε Καραθεοδωρή!
Με τον θάνατο του πατέρα μου, η συνεργασία με τον Δρα Kowallik διακόπηκε. Οι εργασίες τους, απ’ ό,τι μπόρεσα να δω, είχαν ως προοπτική τη δημοσίευση παραδειγμάτων του λογισμού μεταβολών. Δεν είμαι αρκετά ειδικός για ν’ αξιολογήσω αν αυτές οι εργασίες ήταν αρκετά προχωρημένες για μια δημοσίευση. Εν πάση περιπτώσει, ο Δρ Kowallik έχασε την πνευματική καθοδήγηση του πατέρα μου, και στο Breslau αν και υπάρχει ο Radon που είναι γνώστης του λογισμού μεταβολών, ο χαρακτήρας του δεν μπορεί να προωθήσει ανθρώπους. Είχα λοιπόν την ιδέα ότι ο Δρ Κ. θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο του στον λογισμό μεταβολών υπό την καθοδήγησή σας και με τη βοήθεια μιας υποτροφίας να εργαστεί μαζί σας στο Μόναχο. Βέβαια, δεν έχω καμιά εξουσιοδότηση και δεν γνωρίζω τις δυνατότητες του κ. Κ., ομολογώ όμως πως θα με καθησύχαζε να ξέρω ότι αυτός ο νεαρός θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του, αυτός ο νεαρός, τον οποίον ο πατέρας μου θεωρούσε άξιο της εύνοιας του. Ο κ. Kowallik, απ’ ό,τι γνωρίζω, εξασφαλίζει τη συνέχεια των μαθημάτων και των σεμιναρίων στον λογισμό μεταβολών μετά από την αίτηση των ακροατών και με την άδεια των αρμόδιων καθηγητών του Πανεπιστημίου. Μου έκανε, στη διάρκεια μιας συνάντησης που είχαμε, πολύ καλή εντύπωση αναφορικά με τις ανθρώπινες αξίες του και με την καλή του παιδεία που παρ’ όλη τη μετριοφροσύνη του, ξέρει ακριβώς τι θέλει. Τον ενθάρρυνα στην πρόθεσή του ν’ απευθυνθεί σε σας για τη μελλοντική δραστηριότητά του. Θα ήταν εράσμιο εκ μέρους σας να μ’ ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας επί του θέματος όποτε το θεωρήσετε δυνατό. Με την παράκληση να απευθύνετε στη θαυμαστή κυρία σύζυγό σας τα καλύτερα χαιρετίσματα, σας στέλνω τους εγκάρδιους μου χαιρετισμούς.
Ο πολύ αφοσιωμένος σας.

 

31. Januar 1930

 

                        Lieber Herr Carathéodory!

Durch den Tod meines Vaters ist seine Zusammenarbeit mit
Dr. U. Kowallik, von der Sie ja wissen, jah unterbrochen worden.
Ob die Arbeiten, die, soviel ich sah, auf die Herausgabe einer
Sammlung von Beispielen zur Variationsrechnung abzielten, soweit
forgetschritten waren, daβ man dies Zeil weiter ins Auge fassen
kann, entzieht sich meiner Einsicht. Jedenfalls ist Herr Kowallik
jetzt der Anregung und Anleitung beraubt, die er von meinem Vater
erfahren hat, und in Breslau ist Radon zwar ein Kenner der Varia-
tionsrechnung, aber nach seiner ganzen Natur nicht der Mann der
Anregung. Es kam mir nun der Gedanke, ob es vielleicht möglich
ware, daβ Dr. K. seine Bestrebungen auf Gebiete der Variations-
rechnung unter Ihrer Leitung fortsetzt und zu diesem Zweck, etwa
mit weiterer Unterstützung der Notgemeinschaft, eine Zeit lang in
München arbeitet. Freilich habe ich in dieser Sache kein Mandat,
kenne auch Herrn K.s Leistungen und Fähigkeiten nicht ; ich gestehe
Ihnen aber, daβ es mir ein überaus tröstlicher Gedanke wäre, einen
jungen Mann wissenschaftlich – und, soweit es dazu nötig ist, wirt-
schaftlich – versorgt zu sehen, den mein Vater seiner Hochschätzung
und Neigung wert gefunden hat.
            Herr Kowallik führt jetzt meines Wissens die Vorlesung und
übungen meines Vaters über Variationsrechnung weiter, auf Wunsch
der Hörer und mit Genehmigung der Fachordinarien. Er hat bei der
kurzen Unterredung, die ich mit ihm hatte, menschlich einen sehr gu-
ten Eindruck auf mich gemacht, nämlich der eines jungen Mannes
mit guten Umgansformen, der bei aller Bescheidenheit recht wohl
weiβ, was er will. In seiner Absicht, sich in Fragen seiner zu-
künftigen Tätigkeit an Sie zu wenden, habe ich ihn bestärkt.
Es ware sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie mir Ihre Bechlüsse
in dieser Angelegenheit zu gegebener Zeit mitteilen wollten.
            Mit der Bitte, mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin bestens zu
empfehlen, und mit herzlichem Gruβ bin ich.

 

                                                            Ihr sehr ergebenerfree counters


Opus