Ο Δάσκαλος κι ο μαθητευόμενος

Ν. Λυγερός

Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά
 

Δάσκαλος

 

Θα ξεκινήσεις από αυτούς ...

 

Δείχνει μια ομάδα ανθρώπων .

 

Μαθητευόμενος , έκπληκτος .

 

Μα, Δάσκαλε ...

 

Δάσκαλος

 

Αυτό σου δημιουργεί  πρόβλημα;

 

Μαθητευόμενος

 

Μα είναι άσχημοι !

 

Δάσκαλος

 

Είναι λιγότερο ανθρώπινοι για αυτό ;

 

Μαθητευόμενος

 

Σίγουρα όχι .

 

Δάσκαλος

 

Τότε;

 

Μαθητευόμενος

 

Είναι τερατώδεις . Χρόνος. Πώς θα μπορούσα να δείξω την ανθρωπιά τους ;

 

Δάσκαλος

 

Δεν είναι η απαιτούμενη ποιότητα του καλλιτέχνη ...

 

Μαθητευόμενος , διακόπτοντάς τον.

 

Για να δείξει την ομορφιά του άσχημου ;

 

Δάσκαλος

 

Χρειάζεσαι κάτι άλλο ;

 

Μαθητευόμενος

 

Πώς  μπορώ να το κάνω;

 

Δάσκαλος

 

Αγάπα τους  για αυτό που είναι ...

 

Μαθητευόμενος , διακόπτοντάς τον.

 

Τέρατα ;

 

Δάσκαλος

 

και όχι για αυτό που φαίνονται !

 

Μαθητευόμενος

 

Άνθρωποι;

 

Δάσκαλος

 

Μέσω αυτών , θα ανακαλύψεις  τα όρια της ανθρωπιάς  σου ...

 

Μαθητευόμενος

 

Αμφιβάλλετε για αυτή ;

 

Δάσκαλος

 

Όχι γι’ αυτήν  ... μόνο για την εμβέλειά  της .

 

Μαθητευόμενος

 

Δάσκαλε! Χρόνος. Πληγώθηκα ...

 

Δάσκαλος

 

Αυτό είναι ένα καλό σημάδι ... Μην τους ξεχνάς .

 

Δείχνει εκ νέου την ομάδα .

 

Μαθητευόμενος

 

Πώς θα μπορούσα να τους ξεχάσω ;

 

Δάσκαλος

 

Με το να τους κοιτάς, χωρίς να τους βλέπεις .

 

Μαθητευόμενος

 

Καταλαβαίνω ... Σιωπή . Με ποιον  θα πρέπει να αρχίσω ;

 

Δάσκαλος

 

Με τον πιο όμορφο .

 

Μαθητευόμενος

 

Δάσκαλε! Χρόνος . Με κοροιδεύετε !

 

Δάσκαλος

 

Δεν μ’ έχεις ανάγκη ...

 

Μαθητευόμενος

 

Τι θέλετε να πείτε;

 

Δάσκαλος

 

Είσαι ο  δικός σου   παραμορφωτικός καθρέφτης . Χρόνος . Δεν βλέπεις παρά μόνο αυτό που μπορείς να κατανοήσεις .

 

Μαθητευόμενος

 

Πώς να δω την ομορφιά των τεράτων ;

 

Δάσκαλος

 

Κοιτάζοντας το τερατούργημα της ομορφιάς .

 

Μαθητευόμενος

 

Είναι αυτό που δημιουργεί η ζωγραφική του Δασκάλου;

 

Δάσκαλος

 

Είναι η μαθητεία  του ζωγράφου .

 

Μαθητευόμενος

 

Έχω επιλογή;

 

Δάσκαλος

 

Η επιλογή να σου λείψει κάτι ανήκει σε σένα .

 

Μαθητευόμενος

 

Τότε θα ξεκινήσω  από εσάς .

 

Δάσκαλος

 

Τώρα ξέρεις  ότι ανήκω σε αυτούς.free counters


Opus