Ο ανώνυμος ζωγράφος.

N. Lygeros
Στη Μονή Φιλανθρωπηνών έγραψε
ο ανώνυμος ζωγράφος την ιστορία του.
Με τα μετέωρα έργα και την κρητική τέχνη
έδωσε ένα άλλο στίγμα στην εποχή των Παλαιολόγων
και κατάφερε μέσα από τη χαλκογραφία του Raimondi
να ζωντανέψει για πρώτη φορά βυζαντινά,
την τεχνοτροπία του Ραφαήλ.
Με τον δικό του τρόπο απέδειξε ότι
ακόμα και οι άγνωστοι μπορούν να μεταφέρουν
τα σχήματα της ανθρωπιάς και του χρόνου.free counters


Opus