Το δωμάτιο του πάθους

N. Lygeros
Μέσα στο δωμάτιο υπήρχε μόνο μια ψυχή
όμως δεν υπήρχε ζωή.
Κοίταζε τον κόσμο των τοίχων
μα οι πίνακες δεν μιλούσαν.
Έκλαιγαν σιωπηλά
και περίμεναν
την άνοιξη των χρωμάτων.
Εκείνη όμως δεν ήρθε.free counters


Opus