Το δώρο του καταδικασμένου

N. Lygeros
Τον λέγανε Φιοδόρ
όμως κανείς δεν το ήξερε.
Τον καταδίκασαν
όμως κανείς δεν ήξερε γιατί.
Όταν πέθανε κατάλαβαν το βάρος της ποινής.
Είχε κάνει δώρο την ανθρωπιά.free counters


Opus