Εν αρχή, τα βάσανα

N. Lygeros
Ήμασταν χαμένοι εξ αρχής 
κι ήμασταν ευτυχισμένοι. 
Η Πόλη ήταν ο κόσμος μας. 
Και ο κόσμος ήταν η Πόλη μας. 
Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον. 
Κοιτάζαμε την περιουσία μας 
και δεν βλέπαμε την ουσία της. 
Δεν ξέραμε την αξία των χαρτιών. 
Έπρεπε να ζήσουμε τα βάσανα 
για να καταλάβουμε ό,τι δεν ήμασταν. free counters


Opus