Μερικές νότες

Ν. Λυγερός
Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε
το σύμπαν ενός ανθρώπου της μοναξιάς
από λίγες σκόρπιες νότες.
Κι όμως αυτές εδώ επαρκούν
διότι υπερβαίνουν
αυτό που κάποιοι αποκαλούν το τέλος
και που δεν είναι παρά μόνον η αρχή
της μνήμης της ανθρωπότητας.free counters


Opus