Ο άγνωστος θεός

N. Lygeros
Χώμα δίχως στρώμα. 
Σώμα δίχως χρώμα. 
Πτώμα δίχως στόμα. 

Ο ανώνυμος. 
Ο παράνομος. 
Ο άγνωστος. 

Θεός.free counters


Opus