Οι λέξεις των γραμμάτων

N. Lygeros
Πάνω στα χειρόγραφα 
έτρεχαν ανύπαρκτα βλέμματα. 
Όμως είχαν αφήσει τα ίχνη τους 
δίπλα από τα γράμματα. 
Ακολουθούσα τα σχήματά τους 
κι ένιωθα την ιστορία τους. 
Τότε ανακάλυψα τη γενοκτονία. free counters


Opus