Σύγχρονα ερωτήματα

N. Lygeros
Εσύ που δεν ήθελες να ζήσεις σκλάβος 
γιατί έγινες δούλος; 
Εσύ που δεν έμαθες τη γλώσσα του κατακτητή 
γιατί θέλεις την ιστορία του; 
Δεν λυπάσαι τους προγόνους σου; 
Δεν λυπάσαι τους απογόνους σου; 
Τι θέλεις ν’ αποδείξεις; 
Ότι το τίποτα κερδίζει το παν; 
Ότι το ποτέ κερδίζει το κάποτε; 
Ή ότι και το κόστος έχει αξία; free counters


Opus