Μία στάλα πόνου

N. Lygeros
Το παιδί δεν έλεγε τίποτα.
Ήταν η πρώτη στάλα πόνου.
Δεν ήξερε πώς να λυπηθεί.
Μέσα στη σιωπή έκλεψε μια στιγμή από το πάθος.
Ήθελε να κλάψει για πρώτη φορά όμως δεν είχε δάσκαλο.free counters


Opus