Έπρεπε

N. Lygeros
Δεν ήταν σημαντικό κάθε κείμενο για μας, 
νομίζαμε απλώς ότι δεν είχε τίποτα 
το ιδιαίτερο που έπρεπε να καταλάβουμε. 
Μόνο όταν έπαψε πια να γράφει 
διαβάσαμε για πρώτη φορά τα ίχνη 
μιας ζωής που δεν έπρεπε να ζήσει. 
Ήταν πια αργά όπως ήταν τότε νωρίς 
για να πούμε κάτι, για να σωπάσουμε 
διότι είχε ήδη γίνει αυτό που δεν έπρεπε.free counters


Opus