Το κόστος της μνήμης

N. Lygeros
Ποιος πιστεύει στην αξία της μνήμης 
σε μια κοινωνία της λήθης; 
Μόνο οι άνθρωποι. 
Ποιος έχει τη δύναμη του παρελθόντος 
σε μία κοινωνία που δεν έχει μέλλον; 
Μόνο οι νεκροί. 
Ποιος μπορεί να γράψει την ιστορία 
σε μία κοινωνία που διαγράφει τα πάντα; 
Μόνο οι αγέννητοι. 

Μπορούν όλοι όμως να καταλάβουν το κόστος 
με την ποινικοποίηση της μη αναγνώρισης. free counters


Opus