Η σελίδα δεν τέλειωσε

N. Lygeros
Δεν ξεφύλλισες όλες τις σελίδες
του βιβλίου της ιστορίας
για να μάθεις ότι η σελίδα που δεν τέλειωσε
δεν είναι η δική σου ούτε η δική μας.
ανήκει στην ανθρωπότητα που δεν θέλει
παρά μόνο το μέλλον μας.free counters


Opus