Η μοναξιά της αντίστασης

N. Lygeros
Όταν όλος ο οίκος είναι μια συνωμοσία.
Όταν όλος ο κόσμος είναι μια συνεργασία.
Τι είναι το πρέπον;
Η υποδούλωση;
Η υποταγή;
Τι πρέπει να επιλέξει ο άνθρωπος;
Η ανθρωπιά είναι πάντα μόνη.
Είναι ο κόσμος της σιωπής.
Γι’ αυτό και η κραυγή της αντίστασης
είναι τόσο ισχυρή μες στη μοναξιά.free counters


Opus