Τα βασικά στοιχεία

N. Lygeros
Στην πατρίδα μας
ο ουρανός δεν έχει λευκά σημεία.
Το λευκό είναι
το μάρμαρο της γης
που πελέκησε
η ανθρωπιά μας.
Μας έδωσαν το γαλάζιο για να ζήσουμε
και βρήκαμε το λευκό για να πεθάνουμε
απλώς για να μην ξεχάσουμε
την ομορφιά μας.free counters


Opus