Τα στοιχεία του παρελθόντος

N. Lygeros
Όταν τα στοιχειά του παρελθόντος
είναι τόσο σπάνια σε μια πόλη
μόνο οι άνθρωποι μπορούν να τα σώσουν.
Διότι ξέρουν ότι εκεί και μόνο εκεί
βρίσκεται η ανθρωπιά του χρόνου.
Πρέπει όμως να παλέψουν
με τη λήθη της κοινωνίας
και να θυσιαστούν για ένα κομμάτι πέτρας.
Μόνο έτσι θα μπορέσει το παρελθόν
να συναντήσει το μέλλον μας.free counters


Opus