Ένα μόνο δωμάτιο

N. Lygeros
Σ’ ένα μόνο δωμάτιο
ζούμε όλη τη ζωή μας.
Και περιμένουμε τους επισκέπτες
ενός άλλου δωματίου.
Κανείς δεν βλέπει το νεκροταφείο
και δεν ονομάζει τάφο
το δωμάτιο του.free counters


Opus