Στρατηγικά ερωτήματα της Sharelink Financial Services Ltd

Ν. Λυγερός
Πώς μετριέται η επιτυχία της στρατηγικής της εταιρείας;
Το υπονοούμενο της ερώτησης είναι ότι υπάρχει σύστημα μέτρησης κι ότι η επιτυχία είναι μια ποσοτική οντότητα. Ενώ ένα συγκριτικό και ποιοτικό σύστημα είναι επαρκές. Διότι σημασία έχει η σχετική ποιότητα της στρατηγικής με τα σύγχρονα δεδομένα. Κι αν σε μια πρώτη φάση θεωρούμε ότι το σημαντικό είναι αν μία στρατηγική είναι καλύτερη ή όχι από μια άλλη στο ποιοτικό επίπεδο, δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος. Μια επιτυχημένη στρατηγική δεν είναι καλύτερη αλλά διαφορετική και απρόβλεπτη, είναι μια θεωρητική καινοτομία. Η διαφορά της στρατηγικής σκέψης δημιουργεί τη διαφορά στις επιπτώσεις. Και βλέπουμε μ' αυτήν την έννοια ότι μια πετυχημένη στρατηγική είναι τεχνητά αόρατη. Διότι είναι η μόνη που βλέπει αυτό που όλοι κοιτάζουν. Η μεθοδολογική διαφοροποίησή της πρέπει να κινηθεί σ' ένα κοινό πλαίσιο δίχως να γίνει άμεσα αντιληπτή από τους άλλους, και στην επιχείρηση είναι ακόμα καλύτερα όταν επιφανειακά μία στρατηγική παρουσιάζει ελαττώματα. Έτσι το τελικό αποτέλεσμά της θα αιφνιδιάσει με τον απρόβλεπτό της χαρακτήρα.

Τα σημαντικά κριτήρια μιας πετυχημένης στρατηγικής.
Πρώτα από όλα τα σημαντικά κριτήρια μιας στρατηγικής δεν ανήκουν άμεσα στον τομέα της στρατηγικής αλλά της μεταστρατηγικής. Ουσιαστικά αποτελούν την αόρατη υποδομή της. Αν κάποιο σημείο της στρατηγικής φαίνεται, πρέπει να είναι τεχνητό ή με την παραπληροφόρηση ή με την επιλεγμένη παρουσίαση. Αν φάνηκε δίχως σχέδιο, είναι λάθος κίνηση. Τα ορατά στοιχεία μιας στρατηγικής πρέπει να μελετηθούν εκ των προτέρων για να φανούν ως στοιχεία τακτικής. Η στρατηγική παραμένει πάντα και πάντοτε αόρατη μέχρι την επίτευξη του στόχου αν αυτός πρέπει να παρουσιασθεί διότι είναι υποχρέωση μιας επιχείρησης να εκτιμά και να σέβεται τους αντιπάλους της με την έννοια της αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Σ' ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο έχει βέβαια μεγαλύτερη σημασία το πώς φαίνεσαι παρά το τι είσαι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως ότι το τι είσαι δημιουργεί το πώς φαίνεσαι.

Η σημαντικότητα του σταδίου εφαρμογής ενός σχεδίου στρατηγικής.
Η σημαντικότητα προέρχεται από την κρισιμότητα. Το στρατηγικό σχέδιο είναι βασισμένο σ' ένα μοντέλο ενώ η εφαρμογή έχει σχέση με τη μοναδικότητα της πραγματικότητας. Δεν μπορείς να περιμένεις δύο ευκαιρίες για να εφαρμόσεις μια στρατηγική ενώ το μοντέλο πάντα χρησιμοποιεί τη μοναδικότητα της στιγμής, το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του χρόνου. Άρα το σημαντικότερο είναι το feedback. Και πρέπει να είναι πολύ γρήγορο έτσι ώστε να διαμορφώσει την αρχική στρατηγική εάν οι αλλαγές είναι όντως απαραίτητες. Άρα η στρατηγική ομάδα της επιχείρησης πρέπει να είναι ικανή να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σ' αυτό το κρίσιμο στάδιο της εφαρμογής.

Οι επιδράσεις της φιλοσοφίας στη στρατηγική.
Κάποια πράγματα λειτουργούν ανεξαρτήτως χρόνου; Με την ολιστική της σημασία η απάντηση είναι ουσιαστικά «όχι», διότι όλα τα πράγματα ανήκουν στο χρόνο. Όμως με το γνωστικό βλέμμα βλέπουμε ότι υπάρχουν όντως νοητικά σχήματα που λειτουργούν διαχρονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργούν ανεξάρτητα του χρόνου. Αντιθέτως έχουν λάβει υπόψη τους τη χρονική διάσταση κι αυτή αποτελεί ένα από τα κυριότερα τους στοιχεία. Η συνειδητοποίηση της χρονικής μεταβολής των πραγμάτων εμπεριέχει την έννοια του χρόνου και παραμένει χρονικά αμετάβλητη όπως και η χρονικότητα του στρατηγικού mix. Μόνο η χρονική διάσταση του νοητικού σχήματος επιτρέπει τον εξηγητικό του χαρακτήρα. Πιο γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη στρατηγική όλα είναι θέμα χρόνου και πρωτοβουλίας του τέμπου διότι η στρατηγική είναι μια φιλοσοφία του χρόνου με στόχο τη σωστή κίνηση τη σωστή ώρα.free counters


Opus